Normal_toilet

Resten van medicijnen die gebruikt worden door mensen komen via toilet, riool, sloten en bodem in het water terecht. Omdat dit belastend is voor het milieu moet het water intensief gezuiverd worden. De drinkwatersector en de waterschappen komen vandaag met een plan van aanpak. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op zuivering, maar vooral op het verminderen van de hoeveelheid medicijnresten die in het water terecht komen. Dat meldt de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, Vewin.

Door de vergrijzing worden er steeds meer medicijnen gebruikt, waardoor de hoeveelheid medicijnresten in water en milieu zullen toenemen. Volgens de vereniging kan het probleem alleen worden opgelost met een zogenoemde ketenaanpak, waaraan medicijnproducenten tot en met medicijngebruikers meewerken. De watersector presenteert vandaag een plan om het vraagstuk aan te pakken bij de bron en in de hele keten. Het plan is aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat wordt gevraagd om de regie van het nationale plan van aanpak op zich te nemen.

Het plan bestaat uit drie sporen: onderzoek, bronaanpak en ketenaanpak. In het eerste spoor worden vragen en definities vastgesteld, zodat alle deelnemers het over hetzelfde hebben. In het tweede spoor wordt gekeken hoe voorkomen kan worden dat medicijnresten in het water komen. In het derde spoor wordt onderzocht hoe medicijnresten die toch in het water komen er het beste uitgehaald kunnen worden. De watersector neemt de verantwoordelijkheid voor het derde spoor. Onder regie van het ministerie moeten de sporen 1 en 2 worden toegevoegd. Spoor 1 start begin 2015, waarna in de loop van dat jaar de sporen 2 en 3 worden ingezet. Eind 2016 moeten er concrete resultaten zijn.

© Nationale Zorggids