Normal_vrouw_bezorgd_ontslag564

80 procent van de burgers heeft er weinig vertrouwen in dat de verantwoordelijkheid voor zorg bij gemeenten in goede handen is. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research. 45 procent van de ondervraagden vreest voor de toekomst. De decentralisatie werd met de jaarwisseling een feit toen de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht werden. Dit melden Binnenlands Bestuur en Skipr.

Ruim 9000 Nederlanders namen deel aan het onderzoek van I&O Research. Het onderzoek functioneert als een nulmeting – het eerste deel van het onderzoek – en werd uitgevoerd in december net voordat zorg, jeugd en participatie gedecentraliseerd werden. 
 
Uit de antwoorden blijkt dat 45 procent van de ondervraagden tevreden is over de zorg die tot december geboden werd, maar zij gaven wel aan voor de toekomst te vrezen. Daarnaast stelde 34 procent van de respondenten dat zij al ontevreden waren over de zorg. Deze personen hadden dan ook geen of weinig vertrouwen in de decentralisaties. 20 procent was in december tevreden over de geboden zorg en denkt dat de zorg in even goede, zo niet betere, handen is bij de gemeenten. Slechts twee procent van de deelnemers die ontevreden was over de zorg verwacht verbetering nu de verantwoordelijkheid voor de zorg in handen van de gemeenten is. 
 
93 procent van de ondervraagden wist in december iets van de aankomende overheveling van taken naar de gemeenten. Slechts 44 procent stelde echter dat ze wisten welke taken precies naar de gemeenten zouden gaan. 49 procent wist dat er iets ging veranderen, maar de inhoudelijk informatie ontbrak. Mensen die situaties meemaakten waar jeugdzorg aan te pas komt, waren het beste op de hoogte van de veranderingen. 
 
In mei en december worden opnieuw metingen gehouden. 
 
© Nationale Zorggids