Normal_boos_oma_ouderen_bejaarden

De landelijke voorlichtingscampagne om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen, kan ronduit een succes genoemd worden, aldus belangenorganisatie voor senioren ANBO. In de vier grote steden zijn in het afgelopen jaar 43 procent meer meldingen van ouderenmishandeling gedaan dan in 2013. Negen van de tien mensen die naar een voorlichtingsbijeenkomst zijn geweest, weten beter hoe ze moeten handelen als ze mishandeling van een oudere vermoeden. Dit meldt de ANBO.

Om de alertheid op, en herkenning van, ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen heeft er de afgelopen jaren een voorlichtingscampagne plaatsgevonden. Deze campagne is een succes. Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat circa 20.000 mensen bereikt zijn. Er hebben ruim 614 voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden. Daarnaast is via advertenties op radio, tv, het internet en in bladen een groep van circa 3,7 miljoen Nederlanders geïnformeerd over ouderenmishandeling.
 
Door de voorlichtingscampagne is ouderenmishandeling bespreekbaar geworden, aldus ANBO-directeur Liane den Haan. In 2014 kwamen 43 procent meer meldingen van ouderenmishandeling binnen in Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam dan in het jaar daarvoor. In Den Haag werden zelfs 121 procent meer meldingen gedaan. De meldingen gingen daarnaast niet alleen meer over lichamelijke of psychische mishandeling, maar ook over financiële uitbuiting, seksueel misbruik of verwaarlozing. 
 
Van de mensen die naar een voorlichting zijn geweest, zegt ruim twee vijfde dat zij meer kennis hebben over ouderenmishandeling. Negen op de tien van de deelnemers weet daarnaast beter hoe zij kunnen handelen als zij vermoeden dat er sprake is van ouderenmishandeling. Volgens staatssecretaris Van Rijn weet bij het algemeen Nederlands publiek één op de vijf mensen wat ze kunnen doen bij vermoedens van ouderenmishandeling. De campagne is nu formeel afgerond en geëvalueerd. Den Haan: “De evaluatie van de voorlichtingscampagne laat zien dat de drempel om te handelen bij (een vermoeden van) ouderenmishandeling nog vaak te groot is. Van Rijn gaat daar samen met ons nog naar kijken.” 
 
© Nationale Zorggids