Normal_schoonmaken

De bestuursrechter in Arnhem vindt dat de gemeente Montferland twee inwoners onterecht drie uur huishoudelijke hulp per week heeft afgenomen. Zonder een schoon huis lopen de inwoners namelijk een gezondheidsrisico. In een andere zaak, in Utrecht, heeft de rechter juist bepaald dat de gemeente terecht de huishoudelijk hulp van een bejaard echtpaar heeft verlaagd van 5,5 uur naar 1,5 uur hulp per week. Dat is voldoende om het huis schoon te maken. Dit melden de NOS en De Volkskrant. 

De rechter in Arnhem heeft bepaald dat als er geen huishoudelijke hulp is, de twee inwoners van Montferland het risico lopen te vervuilen en dat hun gezondheid dus wordt aangetast. Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet de gemeente ervoor zorgen dat iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Zonder de hulp en een schoon huis is het niet meer mogelijk om thuis te blijven wonen. Een schoon huis is namelijk een voorwaarde om thuis te blijven wonen.

De rechter in Utrecht bepaalde in een ander geval dat 1,5 uur per week huishoudelijke hulp voldoende is. Volgens de gemeente Utrecht is de norm vastgesteld in overleg met zorgaanbieders. “Deze uitspraken over verschillende gemeenten scheppen nog meer verwarring voor degenen die afhankelijk zijn van deze hulp”, zegt advocaat Petra Staal, die de zaak tegen de gemeente Utrecht voerde. Zij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. “Het feit dat de gemeente contracten heeft afgesloten met zorgaanbieders voor dat aantal uren, wil nog niet zeggen dat het schoonmaken binnen die tijd lukt.”

Zowel de rechter in Arnhem als die in Utrecht vinden dat de gemeente de persoonlijke situatie van de gedupeerden beter moet onderzoeken. De uitspraken van de rechters in Utrecht en Arnhem zijn het gevolg van bezuinigingen van de overheid. De gemeenten krijgen 30 procent minder geld en zij moeten het gat op hun eigen manier invullen. Burgers die niet accepteren dat ze minder hulp krijgen, stappen naar de rechter.

© Nationale Zorggids