Logo_download

De Helemaal Humanitas Juryprijs 2015 is gewonnen door het pilotproject Ontschotten van de Humanitas afdeling Noord Kennemerland. De publieksprijs is gegaan naar Hospice Gasthuis Groningen. Twee nieuwe projecten waarin vrijwilligers er alles aan doen om kwetsbare mensen een menswaardige afsluiting van hun leven te geven. Dit meldt Humanitas. 

Het pilotproject Ontschotten is winnaar van de Juryprijs, goed voor een geldbedrag van 10.000 euro. Het project biedt terminale patiënten die in een instelling wonnen palliatieve vrijwilligerszorg. Zo is ook deze kwetsbare groep mensen met een verstandelijke beperking, dementie of een psychiatrische ziekte verzekerd van een menswaardig einde in hun vertrouwde omgeving. Het is een project dat grenzen doorbreekt tussen van mantelzorg, formele zorg en vrijwilligers
 
De jury die bestaat uit juryvoorzitter Evelien Tonkens en Huili See en David Feltkamp roemt het feit dat Ontschotten op een innovatieve manier inspeelt op de transities in de zorg. Bovendien toont de activiteit aan dat je met vrijwilligers van grote waarde kan zijn, zelfs in de meest moeilijke situaties. 
 
De publieksprijs, goed voor een geldbedrag van 5000 euro, is gegaan naar het Hospice Gasthuis Groningen. Humanitas-vrijwilligers zorgen er in dit hospice voor dat terminale patiënten op een plezierige en vooral eigen manier de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen. Iedereen, ongeacht levensovertuiging, achtergrond of financiële situatie, is er welkom. Uiteindelijke hebben meer dan 10.000 mensen hun stem uitgebracht.
 
© Nationale Zorggids