Normal_geld

De gemeente Rheden heeft een brandbrief naar minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd waarin de gemeente vraagt om het financiële tekort van 2,6 miljoen te dekken. Rheden stevent namelijk op dit tekort af vanwege de overdracht van zorgtaken naar de gemeenten en vindt het Rijk hiervoor medeverantwoordelijk. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

In de brandbrief schrijft de gemeente dat het over 2015 één miljoen en in 2016 1,6 miljoen euro tekort komt. Dit komt door de overdracht van de Jeugdzorg en (delen van) de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Wmo, samen met een flinke korting op het budget. Ondanks bezuinigingen van de gemeente is de korting die het Rijk oplegt niet op korte termijn op te vangen.

Volgens VVD-wethouder Ronald Haverkamp geven de financiële cijfers aan dat de situatie ernstig is. "Daarom willen we een krachtig signaal afgeven aan de minister", zegt hij. "De verwachting is weliswaar dat de zorg efficiënter en goedkoper wordt door het dichter bij huis te organiseren, maar dit is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. We verwachten hiervoor enkele jaren nodig te hebben. Onze inwoners moeten er in de tussentijd honderd procent op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd is."

© Nationale Zorggids