Normal_diederik_samsom_pvda_politiek..
“De essentie van deze hervormingen is juist dat de verpleegkundige de ruimte krijgt. Daar moeten zorgverzekeraars zich naar gedragen, anders maken ze alle hervormingen kapot," zo pleit PvdA-leider Samsom. Grijp in in de thuiszorg, zo roept hij op. Verpleegkundigen moeten meer ruimte krijgen, de versplintering in de thuiszorgaanbieders dient ingeperkt te worden en voor 2016 moet er een nieuwe manier van bekostiging van de langdurige zorg ingevoerd zijn, zo wil Samsom. Dit melden het NRC en de NOS. 
 
De PvdA-leider loopt momenteel wekelijks als vrijwilliger mee met verpleegkundigen in de wijkverpleging in Spijkernisse. Naar aanleiding van wat hij daar ziet, roept hij staatssecretaris Van Rijn op om in te grijpen in de thuiszorg. Ten eerste vindt Samsom dat zorgverzekeraars moeten stoppen met het stellen van onmogelijke eisen aan verpleegkundigen. De medewerker spenderen nu erg veel tijd aan administratie om aan de eisen van de zorgverzekeraars te voldoen en niet aan het zorgen voor mensen. “De fundamentele bedreiging voor de nieuwe zorg is de beheerszucht en bureaucratie van zorginstellingen, maar met name van verzekeraars. Ze hebben de reflex om hun totale controle en risicobeheersing bot te vieren op het nieuwe systeem,” zo waarschuwt de PvdA-voorman.  Hij eist dan ook dat de zorgverzekeraars verpleegkundigen meer ruimte geven. “Vertrouw nou gewoon op de professionaliteit van die mensen, zij weten wat goed is. Daar is de patiënt bij gebaat", zegt de PvdA-leider tegen de NOS. 
 
Samsom wil daarnaast dat de versplintering tegengegaan wordt. Er zijn te veel zorgaanbieders. Hoewel de patiënt hierdoor grotere keuzevrijheid heeft, leidt dit ook tot 'perverse marktwerking'. De PvdA-leider ziet liever dat er een verkaveling van gebieden ingevoerd wordt, zoals al gebeurt bij huisartsen en zorgverzekeraars. Ook moet er haast gemaakt worden met de invoering van een nieuw betalingssysteem in de langdurige zorg. “Eén afspraak uit het regeerakkoord nog niet waargemaakt: de populatiebekostiging. Betalen op basis van de samenstelling van een wijk, in plaats van per verrichting, zoals we dat ook met het abonnementstarief van de huisarts doen. Dat moet wat mij betreft voor 2016 geregeld zijn,” zegt Samsom tegen de NRC. 
 
© Nationale Zorggids