Normal_huisarts

Volgens staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid zijn professionals en organisaties onvoldoende geïnformeerd over de subsidieregeling voor mensen die kortdurend in een verzorgingstehuis worden opgenomen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding van de brief was een e-mail in januari van huisartsenpraktijk Smitsveen aan de Tweede Kamer. Die mail bevatte een verslag met bevindingen rond het moeizaam realiseren van een tijdelijke opname in een verzorgingshuis. De huisartsenpraktijk stelde vast dat er een behoefte is aan medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verzorgingshuis en dat deze zorg thuis niet verantwoord door de thuiszorg kan worden geleverd. Bovendien was er ingeschat dat op korte termijn terugkeer naar huis mogelijk was.

“Er is hier sprake van een eerstelijns verblijf. Deze zorg wordt in 2015 bekostigd vanuit de subsidieregeling eerstelijns verblijf 2015”, legt Van Rijn uit. “Ik constateer dat professionals en organisaties hierover onvoldoende geïnformeerd blijken te zijn. De subsidieregeling is op 19 november 2014 vastgesteld en daarna is de voorlichting gestart. De mail van de huisartsenpraktijk illustreert dat nog niet alle professionals en organisaties goed geïnformeerd waren over de werkwijze. Daarom is aan de Landelijke Vereniging van Huisartsen gevraagd de subsidieregeling nogmaals onder de aandacht van huisartsen te brengen.”

© Nationale Zorggids