Normal_martin_van_rijn_pvda

De overgang van lichte zorg en ondersteuning van het Rijk naar de Nederlandse gemeenten is beheerst verlopen. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer. Van Rijn constateert dat er door overgangsrecht en continuïteit van zorg sprake is geweest van een gecontroleerde overgang. 

In de Voortgangsreportage constateert Van Rijn dat mensen die voor 1 januari 2015 zorg kregen, die zorg ook na 1 januari 2015 kregen. De continuïteit van zorg is nergens in het geding geweest. Sommige gemeenten zetten echter te grote stappen in het proces om zorg toe te kennen, zoals ook blijkt uit recente rechterlijke uitspraken. De staatssecretaris heeft alle wethouders er nogmaals op geattendeerd zorgvuldig onderzoek te doen naar de behoefte aan ondersteuning van hun burgers. Stijgende administratieve lasten zijn per definitie onwenselijk, zo staat in het rapport. Hier is actie vereist: gemeenten en aanbieders maken zelf een werkagenda met oplossingen voor dit probleem. Tijdige informatie voorkomt onnodige onrust. Verantwoordelijke partijen worden continu gewezen op het belang van goede informatie. Nieuwe cliënten en mensen wiens overgangsrecht zal aflopen, moeten tijdig op de hoogte worden gesteld van de (nieuwe) mogelijkheden die de Wmo biedt. De samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars is daarnaast op gang gekomen. Van Rijn verwacht afspraken over hun gezamenlijke inzet op preventie en de verbinding tussen wijkverpleging en het sociaal domein. 
 
"Dat betekent niet dat we nu rustig achterover kunnen leunen", aldus Van Rijn. "Want het gaat er mij niet om hoe een wet op papier staat, maar hoe een wet uitpakt voor mensen in de praktijk. Die moeten altijd hun weg naar goede zorg kunnen vinden en weten wat hun mogelijkheden zijn. Samen met gemeenten blijf ik daarom vol inzetten op zorg op maat, dichtbij mensen."
 
© Nationale Zorggids