Logo_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de staatssecretaris van VWS de aanwijzing aan thuiszorgorganisatie Zorg Labyed ingetrokken. De organisatie heeft hard gewerkt om de zorg weer op orde te brengen en de bestuurder gaf hier goed leiding aan. Zorg Labyed voldoet aan de voorwaarden van de aanwijzing en mag daarom weer zorg verlenen. 

In 2013 gaf de staatssecretaris Zorg Labyed in Brunssum een aanwijzing omdat het niet voldeed aan voorwaarden voor goede zorg. De organisatie liet zorghandelingen uitvoeren door niet-opgeleide medewerkers en familieleden, had geen duidelijk medicatiebeleid en de zorgdossiers waren niet compleet.
 
Zorg Labyed heeft hard gewerkt om te voldoen aan de voorwaarden van de aanwijzing. Met onder andere de inzet van een verpleegkundige en een kwaliteitsmedewerker en met betrokken medewerkers bereikte de organisatie goede resultaten. Tijdens een bezoek zag de inspectie dat de zorgplannen op orde waren. Ook de deskundigheid van medewerkers paste goed bij de zorg die cliënten kregen.
 
Op basis van de bevindingen van de inspectie trok de staatssecretaris de aanwijzing in. Zorg Labyed mag nu weer zorg verlenen.
 
© Nationale Zorggids