Normal_martin_van_rijn_staatssecretaris_vws_pvda

Uit een rapportage van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijkt dat staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid waarschuwingen van de SVB negeerde over de nieuwe vorm van uitbetalen van het persoonsgebonden budget (pgb). Daardoor is het vertrouwen in hem verder gedaald. Dat meldt De Volkskrant. 

Volgens de SVB is Van Rijn en het ministerie van Volksgezondheid uitdrukkelijk gewaarschuwd. Het nieuwe pgb-stelsel zou te snel worden ingevoerd. Sinds het begin van 2015 moeten pbg-houders voordat ze kunnen declareren hun 'zorgovereenkomst' naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) toesturen voor goedkeuring. De SVB kon de grotere administratieve druk die ontstond echter niet aan en het gevolg was dat declaraties in veel gevallen niet uitbetaald werden.

Eind maart dienden SP, PVV, 50-plus en Partij voor de Dieren tijdens het Kamerdebat over de pgb-chaos en motie van wantrouwen in. De overgrote meerderheid hield echter het vertrouwen in Van Rijn. Door het negeren van de waarschuwing van de SVB lijkt het vertrouwen verder af te brokkelen. “Hij heeft de suggestie gewekt dat hij voldoende geïnformeerd was en dat er ook vertrouwen in de invoering was”, zegt SP-kamerlid Renske Leijten. D66-Kamerlid Pia Dijkstra noemt het negeren van de waarschuwing 'heel ernstig'.

Van Rijn reageerde zondag op de nieuwe onrust: “In het belang van de budgethouders dienen de problemen rond de uitbetaling van het persoonsgebonden budget zo snel en grondig mogelijk te worden aangepakt. Daarvoor spannen alle ketenpartners zich tot het uiterste in. Tot de huidige problemen zijn verholpen, wordt prioriteit gelegd bij de uitbetaling van pgb's.”

Volgens De Volkskrant zou onder het personeel van de SVB groot verloop zijn, omdat boze en gefrustreerde pgb-houders en hun woede afreageren op het personeel en hen zelfs met de dood bedreigen.

© Nationale Zorggids