Normal_ouderenzorg453

De Europese Commissie heeft via het programma Horizon 2020 grote subsidies toegekend aan twee VUmc-onderzoeksprojecten binnen de ouderengeneeskunde. Het eerste onderzoek gaat over de effectiviteit en veiligheid van een goedkoop middel tegen reumatoïde artritis. Het tweede project richt zich op geïntegreerde zorg voor oudere patiënten die nog thuis wonen en lijden aan meervoudige ziekten. Dit meldt het VUmc. 

Prof. dr. Maarten Boers, reumatoloog en hoogleraar klinische epidemiologie bij VUmc, krijgt 6 miljoen euro voor een groot onderzoek (vijf jaar, acht landen, achthonderd patiënten) naar de effecten van een lage dosis prednisolon bij reumapatiënten van 65 jaar of ouder. “Geld voor onderzoek naar bestaande geneesmiddelen is erg moeilijk te krijgen, en dit project gaat naar verwachting eindelijk doorslaggevende data opleveren”, zegt Boers.

Prof. dr. Giel Nijpels, hoogleraar huisartsengeneeskunde en diabeteszorg bij VUmc, en prof. dr. Caroline Baan van het RIVM en hun team krijgen daarnaast 6 miljoen euro voor een internationaal onderzoek in acht landen, samen met dertien partners, naar de effecten van geïntegreerde zorg voor oudere patiënten die thuis wonen, vaak eenzaam zijn, en lijden aan meervoudige ziekten. Met hun onderzoek willen Nijpels en Baan komen tot een samenhangende behandeling van deze patiënten op een manier die ook toepasbaar is in de gezondheidszorg in andere Europese landen.

© Nationale Zorggids