Logo_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft PrivaZorg AWBZ B.V. onder verscherpt toezicht gesteld. Het verscherpt toezicht is gericht op drie steunpunten: PrivaZorg Eemland B.V. in Amersfoort, PrivaZorg Rivierenland in Maurik en PrivaZorg Utrecht in Houten. Volgens de inspectie zijn er bij die steunpunten structurele tekortkomingen in de zorg en verbeteringen gaan te langzaam.

PrivaZorg AWBZ B.V. is een landelijke thuiszorgorganisatie die de zorg voor cliënten regelt vanuit een netwerk van regionale steunpunten. Tijdens verschillende inspectiebezoeken bleek dat er aanhoudende problemen waren met de kwaliteit en veiligheid van zorg in drie steunpunten. De inspectie droeg de directie op maatregelen te nemen. Tijdens inspectiebezoeken in januari bleek dat er onvoldoende verbeteringen waren. De beschikbaarheid en inzet van deskundig en bekwaam personeel was nog niet goed geregeld. De dossiervoering was niet op orde en er waren tekortkomingen op het gebied van medicatieveiligheid.
 
PrivaZorg AWBZ B.V. moet de komende periode structurele maatregelen nemen om de zorg verder te verbeteren en de IGZ hierover informeren. De inspectie volgt de vorderingen nauwlettend met onaangekondigde bezoeken.
 
© Nationale Zorggids