Normal_download

Om de zelfredzaamheid van senioren te vergoten heeft de EU-Commissie het project ReAAL opgezet. Dit project stimuleert voorzieningen voor ouderen op het gebied van zorg door de nieuwste technologieën toe te passen met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten. Applicaties die gebruik maken van bijvoorbeeld, sensortechnologie, die ouderen en hun naasten kunnen helpen om veiligheid, gezondheid en welzijn in de thuissituatie te bevorderen. Nederland start het project in regio Rotterdam. Dit meldt de Stichting Izah Thuiszorg. 

Het doel in de regio Rijnmond is om bij minimaal 1700 burgers de zelfredzaamheid te vergroten door middel van het toepassen van diverse eHealth toepassingen die alle nodige informatie van patiënten verzameld in online-data. De diensten richten zich zowel op het verkleinen van de afstand tussen de zorgverlener en de cliënt door online gedeelde informatie als op het makkelijker maken van de communicatie tussen de zorgverlener en de burger.

In Nederland worden zes toepassingen uitgerold door verschillende leveranciers met diverse functionaliteiten:
- NetMedical: Monitoring van gezondheid in thuissituatie door middel van allerlei meters zoals weegschalen,   bloeddrukmeters en bloedglucosemeters.
- Curavista: Monitoring van (chronische) ziekten in de thuissituatie met behulp van dagboeken.
- MiBida: Beeldcommunicatie voor ouderen.
- MindDistrict: Online zelfhulp binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.
- Medicine Men: Medicatiemanagement met behulp van smartwatch technologie.
- Almende: vitAAL app voor de smartphone voor monitoring van bijvoorbeeld fysieke activiteit, coaching en    valdetectie.
 
© Nationale Zorggids