Normal_tablet

Cannabistabletten worden soms voorgeschreven voor het verminderen van gedragsproblemen bij dementie, zoals agressie, rusteloosheid en gespannenheid. In een lage dosering werken ze echter niet beter dan een neppil. Dat schrijven onderzoekers van het Radboudumc in een online publicatie in het vakblad Neurology. Omdat de lage dosering veilig is en goed wordt verdragen, gaan de onderzoekers binnenkort kijken of een hogere dosis wel effect heeft.

Tot tachtig procent van de patiënten met dementie heeft last van gedragsproblemen, zoals agressie, rusteloosheid en gespannenheid. Gedrag dat niet alleen veel leed veroorzaakt bij de patiënten zelf, maar ook bij hun naasten. Er is op dit moment nog geen effectieve en veilige medicatie beschikbaar om de problemen te verminderen.

Er zijn aanwijzingen dat medicinale cannabis (wietpil) de gedragsproblemen kan verminderen en in enkele instellingen wordt het middel soms ook gebruikt. “Maar het is nooit goed onderzocht of een cannabispil werkelijk werkt”, zegt klinisch geriater in opleiding Geke van den Elsen. “Genoeg reden om dat eens goed uit te gaan zoeken.”

Van den Elsen zette met Nederlandse en Amerikaanse collega’s een onderzoek op waaraan vijftig patiënten gedurende drie weken deelnamen. De helft van de patiënten slikte drie keer per dag een neppil (placebo). De andere helft slikte drie keer per dag een tabletje met 1,5 milligram THC, de werkzame stof in cannabis. Patiënten en verpleegkundigen wisten niet welke patiënten de echte of de neppillen kregen. Van iedereen werd voor en na het gebruik van de cannabispil nauwkeurig het gedrag vastgelegd. Van den Elsen: “In beide groepen zagen we een vergelijkbare afname van de gedragsproblemen. Voor de kwaliteit van leven, het dagelijks functioneren en de ervaren pijn werden ook geen noemenswaardige verschillen tussen beide groepen gevonden. Dat betekent dat de cannabispil het dus niet beter deed dan de placebopil.”

“Placebo’s werken in deze patiëntengroepen vaak heel goed”, zegt Marcel Olde Rikkert, coördinator van het onderzoek. “Patiënten krijgen tijdens zo’n onderzoek bijvoorbeeld extra aandacht en steun van het verzorgend personeel. Ook de verwachtingen van patiënten, naasten en verzorgend personeel zijn bij het gebruik van cannabis vaak groot. Dat kan een verklaring zijn voor de afname van de gedragsproblemen die we hebben gezien.”

© Nationale Zorggids