Normal_social_network

De meeste mensen met een chronische ziekte zijn tevreden met de zorg en hulp die ze krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, zo meldt dit instituut.

Het kabinet wil dat mensen elkaar helpen om langer thuis te blijven wonen en de betrokkenheid stimuleren. Op de manier hoopt het kabinet de zorg betaalbaar te houden. Door de veranderingen is er ook meer aandacht voor de zorg en ondersteuning die mensen krijgen uit hun sociale netwerk. Partners geven doorgaans de meeste ondersteuning. De hulp van vrienden, buren, kennissen fluctueert meestal, maar vertoont de laatste jaren een stijgende lijn. Niet iedereen heeft echter een goed sociaal netwerk en de mensen maken zich zorgen of zij in de toekomst wel de zorg kunnen krijgen die ze willen en nodig hebben. 43 procent van de ondervraagden met een chronische ziekte of beperking denkt dat de zorg steeds ingewikkelder wordt en 29 procent denkt dat zij niet voor de zorg in aanmerking komen.

Een kwart weet niet bij wie zij in hun sociale leven kunnen aankloppen voor zorg en ondersteuning. Twintig procent voelt zich bezwaard om hulp te vragen. Daarnaast geeft vijftien procent van de mensen aan dat mensen in hun sociale netwerk zelf al te zwaar belast zijn. 

© Nationale Zorggids