Normal_martin_van_rijn_pvda

Om te zien hoe de decentralisaties van de zorg in de praktijk verlopen en welke initiatieven daarbij ontstaan, bezoekt Van Rijn de komende maanden tientallen locaties in Nederland. De bewindspersoon legt daarbij zijn oor te luister bij mensen die zorg ontvangen, zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en wethouders.

Van Rijn: “Het overhevelen van zorgtaken naar de gemeente was geen doel op zich. Het is het middel om te komen tot betere zorg, dicht bij mensen. De komende maanden ga ik daarom met drie vragen het land in: Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En hoe maken we een einde aan de administratieve lasten waar iedereen in de zorg genoeg van heeft?”

De overheveling van lichte zorg en ondersteuning is onderdeel van de hervorming van langdurige zorg. Die is er op gericht is de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid bij de zorg te versterken en te verbeteren. Dat gebeurt door in de Wmo 2015 bij de ondersteuning thuis meer rekening te houden met persoonlijke omstandigheden en versterking van de wijkverpleging in de zorgverzekeringswet. Mensen met een zware zorgvraag vinden zekerheid in de Wet langdurige zorg. 

© Nationale Zorggids