Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen in sommige gevallen gegevens zien van zorgverleners waar zij niets mee te maken hebben. Door een interne fout heeft de Sociale Verzekeringsbank dossiers verkeerd aan elkaar gekoppeld. Dat meldt de NOS. 

Pgb-houders zien na het inloggen adresgegevens, BSN-nummer, bankrekening, uurtarieven, betalingen en het type zorg dat wordt geleverd. In sommige gevallen zijn zelfs zorgovereenkomsten te zien. Medische gegevens zijn niet te zien, want die mogen niet in het online systeem staan, zegt de SVB. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vindt dat er wel medische gegevens te zien zijn. “Alle persoonlijke gezondheidsinformatie valt wettelijk onder de bescherming van medische gegevens", zegt een woordvoerder van het CBP. "Dus ook informatie op basis waarvan je zaken kunt afleiden, zoals in dit geval de betalingen en het type zorg waarvoor wordt betaald.” 

De NOS baseert het verhaal op enkele mensen die het probleem bij hen hebben gemeld. De SVB heeft inmiddels bevestigd dat deze problemen spelen en zegt dit zo snel mogelijk op te lossen. Eén van de melders zegt dat het probleem bij hem niet snel is opgelost, omdat hij al sinds januari gegevens van een ander ziet.

De SVB is al het hele jaar in opspraak, omdat er problemen heersen rond de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten. 

© Nationale Zorggids