Normal_papier_werk_check

Om de werkloosheid onder ouderen omlaag te brengen, moet de WW in stappen naar beneden worden bijgesteld. Dat is het advies van het Centraal Planbureau (CPB). Volgens de onderzoekers zijn ouderen te duur voor werkgevers, meldt NRC. 

Ouderen profiteren van veel voordelen in cao's zoals relatief hoge lonen, leeftijdsafhankelijk ontslagvergoedingen en pensioenkosten. Van de groep langdurige werklozen, is 40 procent ouder dan 50 jaar.

Het CPB vindt dat er meer fundamentele hervormingen nodig zijn om ouderen weer aan het werk te krijgen. De huidige aanpak is volgens de onderzoekers niet effectief genoeg. In het huidige stelsel is de kans klein dat ouderen aan het werk gaan in de gezondheidszorg. Uit een onderzoek van het UWV die het deze week presenteerde bleek dat de gezondheidszorg weinig kansen biedt voor vijftigplussers. UWV gaat dit jaar en volgend jaar uit van een krimp van banen voor vijftigplussers in de zorg. Er zullen echt wel tijdelijke vacatures ontstaan als gevolg van baanwisselingen en vervangingsvraag. 

© Nationale Zorggids