Normal_leijten

Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP wil snel een debat over het rapport dat de Algemene Rekenkamer deze week presenteerde. De Rekenkamer kamer zette in het rapport vraagtekens bij de bezuinigingen op de langdurige zorg aan ouderen en chronsich zieken. Dat meldt de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie.

Leijten vindt dat de bezuinigingen van tafel moeten, nu blijkt dat de bezuinigingen niet haalbaar blijken te zijn. Een debat is nodig. "De regering denkt – gesteund door het Centraal Planbureau – dat bezuinigingen moeten plaatsvinden door mensen toegang tot zorg te ontnemen, indicaties te verkleinen of te verkorten en zorg niet meer te vergoeden via het basispakket”, zegt het Kamerlid. “De ingeboekte bezuiniging via het basispakket bleek onhaalbaar te zijn. Nu blijkt ook deze bezuiniging op de gehandicapten- en ouderenzorg helemaal geen bezuiniging. Het wordt tijd dat we het geld gaan halen waar het echt zit.”

Leijten is van mening dat er veel te besparen is op andere zaken, zoals bureaucratie. Zij pleit voor meer samenwerking tussen zorgaanbieders en ziekenhuizen door gezamenlijk hulpmiddelen en geneesmiddelen in te kopen en de ICT te regelen. “De tijd dat de rekening bij de patiënt wordt gelegd door het verhogen van het eigen risico, het verkleinen van het basispakket of het schrappen van thuiszorg moet echt voorbij zijn.”

© Nationale Zorggids