Normal_budget_geld_bezuinigingen35

Er zijn gemeenten die meer bezuinigen op thuiszorg dan de bedoeling is van het Rijk. Oorzaak zou zijn dat de Wet maatschappelijke ondersteuning niet helder genoeg geformuleerd is. Eerder werd bekend dat ruim 3000 bezwaarschriften sinds begin dit jaar ingediend zijn bij 41 gemeenten over het veranderen of stopzetten van de huishoudelijke hulp. De meeste bezwaarschriften komen van inwoners uit gemeenten die de vergoeding voor huishoudelijke hulp helemaal of grotendeels afschaffen. Dit meldt de Volkskrant. 

Er zouden veel gemeenten zijn die meer bezuinigen dan de bedoeling was van het Rijk, zo stelt de Volkskrant. Gemeenten bedenken verschillende manieren om mensen uit te sluiten van huishoudelijke hulp. Zo zijn er mensen die hun hulp verliezen zonder gedegen onderzoek en zijn er gemeenten die ouderen die boven het minimum leven of spaargeld uitsluiten van hulp. 
 
Hulp moet echter altijd beschikbaar zijn voor mensen die dat nodig hebben, zo stelt de gemeentelijke bezwarencommissie. Ongeacht de financiële situatie van de hulpbehoevende. Gemeenten bezuinigen dus meer dan het Rijk voor ogen heeft gehad met invoering van de wet en de daarbij horende bezuiniging van 40 procent op het thuiszorgbudget. Wethouder Gerard Mostert (CU) van Katwijk: "Dat is conform de wet, anders had het Rijk niet zo kunnen bezuinigen."
 
De onduidelijke formulering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zou de oorzaak zijn van de problemen. Volgens staatssecretaris Martin van Rijn zijn de randvoorwaarden zoals aangegeven in de Wmo echter wel degelijk 'helder en duidelijk'.
 
© Nationale Zorggids