Normal_bejaard_dementie_oud_handen_zorg_euthanasie_arend_jan

Dementie komt steeds vaker voor op jongere leeftijd. Dat blijkt uit een internationale studie van de Bournemouth University uit Engeland, meldt Welingelichte kringen. 

Mensen krijgen gemiddeld tien jaar eerder dementie dan twintig jaar geleden, blijkt uit het onderzoek. 'Vroege dementie' werd toen nog gebruikt om mensen aan te duiden die rond hun 65e de ziekte kregen. Nu is dat van toepassing op mensen tussen de 45 en 65 jaar.

De studie, uitgevoerd in 21 westerse landen, toonde ook aan dat sterfgevallen als gevolg van een neurologische ziekte significant zijn toegenomen bij volwassenen van 55 tot 74 jaar. Hiervan werd zestig procent toegeschreven aan dementie, de overige 40 procent is toe te schrijven aan Parkinson en Motorneuronziekten zoals ALS, PSMA en PLS.

De stijging van het aantal sterfgevallen door dementie wijten de onderzoekers aan omgevingsfactoren zoals uitlaatgassen van vliegtuigen en auto's en het gebruik van insecticiden.

© Nationale Zorggids