Normal_duim__deleted_0e67388ef8b0c304e5eb5ac09c806b3f_

De afdeling Informele Zorg van Welzijn Lelystad heeft het gouden keurmerk Prezo Informele Zorg behaald. De organisatie biedt mantelzorgondersteuning, zorgt voor de inzet van opgeleide zorgvrijwilligers en biedt informatie en expertise. Dit doet zij in samenwerking met tal van zorginstellingen. Reden voor wethouder Sparreboom om de medewerkers van Welzijn Lelystad met dit behaalde resultaat te feliciteren. Dit meldt de Gemeente Lelystad. 

Centraal in de beoordeling van het kwaliteitssysteem Prezo Informele Zorg staan de prestaties die professionals, vrijwilligers en de organisatie leveren aan de klant. Het gaat hierbij niet om allerlei randvoorwaarden, maar zij kijken of het systeem de uitkomsten voor de klant (prestaties) centraal stelt.
 
Met dit predicaat heeft de Informele Zorg van Welzijn Lelystad een sterk fundament. Het is namelijk een prestatiegericht kwaliteitssysteem dat beoordeelt of een verantwoorde ondersteuning wordt geboden en of er sprake is van verantwoord ondernemerschap. In Lelystad is dat dus het geval. Wethouder Sparreboom gaf al aan dat in deze tijd van transities het van grote betekenis is dat de Informele Zorg in Lelystad van hoge kwaliteit is. Dit gouden keurmerk laat zien dat Welzijn Lelystad dit ook biedt.
 
© Nationale Zorggids