Logo_logo_actiz
Dit voorjaar werd al duidelijk dat de vraag naar wijkverpleging veel groter is dan eerder is ingeschat. Om na te gaan hoe groot de overschrijding dit jaar zal zijn, heeft ActiZ een onderzoek laten uitvoeren onder haar leden. Daaruit blijkt dat er voor 2015 een tekort van minstens 242 miljoen euro wordt verwacht op het beschikbare budget van ruim 3 miljard voor wijkverpleging. 71 procent van de zorgorganisaties heeft in het eerste kwartaal van 2015 het budget overschreden. Dit meldt ActiZ. 
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat ActiZ waaraan 54 procent van alle zorgorganisaties, die wijkverpleging verlenen deelnam zijn: dat 71 procent van de zorgorganisaties aangeeft dat zij het budget voor wijkverpleegkundige zorg in het eerste kwartaal van 2015 heeft overschreden. Bij 17 procent van de zorgorganisaties is sprake van een onderschrijding. De gemiddelde budgetoverschrijding bedroeg 21 procent. 
Een grove schatting van de budgetoverschrijding in het eerste kwartaal voor de 137 respondenten bedraagt circa 61 miljoen euro. De gemiddelde budgetonderschrijding is lager, gemiddeld bijna 10 procent. 
 
De budgetoverschrijdingen in het eerste kwartaal zetten zich naar verwachting voort: maar liefst 78 procent van de zorgorganisaties verwacht een budgetoverschrijding aan het eind van 2015. Zij verwachten gemiddeld een overschrijding van 19 procent. Een grove inschatting van de totale verwachte budgetoverschrijding voor 2015 bedraagt 242 miljoen euro voor de 150 respondenten die een budgetoverschrijding verwachten.
 
Het onderzoek maakt ook duidelijk dat verpleegkundigen er niet alleen in slagen om de hoeveelheid zorg per klant af te bouwen (zoals afgesproken in het Zorgakkoord), maar ook om relatief en versneld veel laagcomplexe zorg af te bouwen. Als gevolg hiervan lopen de (gemiddelde) kosten per klant op; de tarieven zijn niet meer kostendekkend. 26 procent van de respondenten geeft aan dat deze situatie op hen van toepassing is.
 
Ruim 76 procent van de zorgorganisaties signaleert een optelsom aan problemen in relatie tot de financiële positie van hun organisatie. Naast de bezuiniging op de wijkverpleging hebben veel organisaties ook te maken met bezuinigingen op de verpleeghuiszorg en/of Wmo-zorg. Bijna de helft van de zorgorganisaties geeft aan dat de continuïteit van de organisatie de komende periode in gevaar komt. Zij geven aan dat dit gevaar zich aandient als de budgetoverschrijding op wijkverpleging niet gefinancierd wordt en zij noodgedwongen een cliëntenstop of bezuiniging op cliëntniveau moeten invoeren.
 
© Nationale Zorggids