Normal_oudern

55 van de 120 ziekenhuizen hebben van ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis gekregen. Dat is een verbetering ten opzichte van de eerste uitreiking in 2013. Toen werden er 47 keurmerken uitgedeeld. Dat meldt Skipr. 

In de beoordeling is de continuïteit van de zorg een belangrijke pijler. “In 2013 was de aanwezigheid van een team geriatrie een absolute voorwaarde om het keurmerk te kunnen ontvangen”, zegt directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO. “In 2015 is daarnaast gekeken of ziekenhuizen afspraken hebben gemaakt over het ontslag. Ons uitgangspunt is dat ouderen pas ontslagen mogen worden als de nazorg goed geregeld is.”

Het keurmerk is door de ouderenorganisaties twee jaar geleden gestart omdat uit onderzoek bleek dat ouderen slechter uit het ziekenhuis komen. Ouderen lopen namelijk een verhoogd risico op complicaties in de zorg rond de opname en het ontslag. Denk bijvoorbeeld aan acute verwardheid, vallen of medicatiefouten. Vanderkaa: “Met het keurmerk willen wij ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die er voor kunnen zorgen dat ook ouderen profijt hebben van een ziekenhuisopname."

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en VGZ gaan het keurmerk mee nemen in hun inkoopbeleid.

© Nationale Zorggids