Normal_eenzaam_ouderen_bejaard

Het Nationaal Ouderenfonds wil eenzaamheid op straatniveau aanpakken. Zij komt daarom met het 10-stratenplan. Dit initiatief houdt in dat vrijwilligers aan het werk gaan als straatcoördinatoren die tot doel hebben de eenzaamheid onder ouderen in hun eigen wijk terug te dringen. De eerste pilot van dit plan is in Utrecht gaande. Dit meldt het Nationaal Ouderenfonds.

Het idee van het 10-Stratenplan werkt als volgt: in tien straten zijn tien straatcoördinatoren (vrijwilligers) en een wijkcoördinator actief. De straatcoördinatoren weten allen in hun eigen straat de kwetsbare ouderen te bereiken en te ondersteunen en dragen zo gezamenlijk bij aan het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen in hun wijk. Ze komen twee keer per maand bij elkaar voor intervisie en training.
 
Het 10-Stratenplan is inmiddels begonnen met een pilot in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De eerste ervaringen zijn positief. "We merken nu al dat ouderen uit hun sociaal isolement komen. Mensen die eerst nooit de deur uitkwamen hebben zich nu zelf als vrijwilliger aangemeld en schenken bijvoorbeeld ergens koffie," vertelt projectleider Marcel Sangers.
 
Naast de Utrechtse wijk Kanaleneiland is het 10-Stratenplan deze maand ook in Heerhugowaard van start gegaan. Andere steden zullen binnenkort volgen. Als de proefprojecten succesvol blijken, wil het Nationaal Ouderenfonds het 10-Stratenplan uiteindelijk over heel Nederland uitrollen.
 
© Nationale Zorggids