Normal_rechter

Woensdag diende de eerste zaak bij de Centrale Raad van Beroep over de rechten en plichten van gemeenten rondom de huishoudelijke hulp voor ouderen en gehandicapten. Dit meldt de Volkskrant. 

De Centrale Raad van Beroep moet nu antwoord geven op de vraag in hoeverre gemeenten verantwoordelijk zijn voor de toekenning en handhaving van huishoudelijke hulp en hoe zij dit vormgeven. Er dienen momenteel twee zaken tegen de gemeente Utrecht. Volgens de gemeente is 1,5 uur per week genoeg om een huis schoon en leefbaar te houden, ongeacht de persoonlijke omstandigheden van een cliënt. 
 
Bij de zitting waren vertegenwoordigers van onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid en belangenverenigingen van gehandicapten aanwezig. Ook ambtenaren van andere gemeenten, zoals Amsterdam en Groningen, waren naar de rechtszaal gekomen om de mening van de hoogste bestuursrechter hierin te horen.
 
Per 1 januari 2015 moesten gemeenten fors bezuinigen op huishoudelijke hulp. De invulling van deze bezuinigingen was tot nu toe onderhevig aan vrije interpretatie van de gemeenten zelf. Dit had tot gevolg dat veel thuiszorgmedewerkers ontslagen werden en veel hulpvragers minder uren of helemaal geen huishoudelijke hulp meer kregen.
 
De rechter doet 18 mei uitspraak. 
 
© Nationale Zorggids