Normal_logo_vilans

Stichting Vilans en het Institute for Positive Health (IPH) vinden dat er in de zorg te veel wordt gelet op lichamelijke gezondheid en dat er te weinig aandacht is voor andere aspecten. Om de zorg aan te passen aan de cliënt starten de organisaties samen met acht zorginstellingen het traject Positieve Gezondheid. Dat meldt Zorgvisie. 

“In de langdurige zorg wordt er gefocust op één domein, maar er zijn veel andere dingen die ook van betekenis kunnen zijn voor iemands gezondheid”, zegt Stannie Driessen van Vilans. Spiritualiteit en een sociaal leven kunnen bijvoorbeeld ook bijdragen aan een goede gezondheid. Daarom heeft positieve gezondheid een andere invalshoek, met als uitgangspunt dat iemand die ziek is heel positief kan zijn over zijn gezondheid.

Driessen denkt dat vooral ouderen het gevoel hebben niet meer belangrijk te zijn. Zorgverleners willen goede zorg leveren, maar deze zorg bestaat vaak slechts uit mensen te eten geven, wassen en dagbesteding. Dat terwijl het belangrijk is om verder te kijken dan wat de mens niet (meer) kan dankzij ouderdom, ziekte of beperking. “Vanuit het idee positieve gezondheid zou ik zorgverleners aanraden om verder te kijken dan het dossier. Ga het gesprek aan met cliënten en hun families”, aldus Driessen. Want zo komt de zorgverlener erachter wat iemand nodig heeft en kan de zorg erop worden aangepast.

De acht deelnemende zorgorganisaties zijn Vivium, BrabantZorg, Omring, de Raphaelstichting, Markenheem, Hilverzorg, IJsselheem en Thebe. Allen kijken kritisch naar de Wet langdurige zorg (Wlz) en hebben medewerkers in dienst die wel ondersteuning kunnen gebruiken bij het aangaan van een gesprek met de familie van cliënten. Een andere manier van werken, brengt een andere visie op de gezondheid van hun cliënten. 

©Nationale Zorggids