Normal_bejaarden_ouderen_zorghuis_rutger_jan_3089

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet tijdens haar bezoeken aan verpleeghuizen dat er keihard wordt gewerkt. En het werk is er de afgelopen jaren niet makkelijker op geworden. Steeds meer mensen krijgen dementie. Mensen met dementie hebben meer hulp en zorg nodig. Ook verandert vaak het gedrag van mensen met dementie. Ze kunnen bijvoorbeeld agressief of passief worden. De zorg voor mensen met dementie vraagt veel van de zorgmedewerker. Om die zorgmedewerker een handje te helpen heeft de inspectie eenmalig een mini-tijdschrift ontwikkeld met daarin onder andere de 8 kernelementen. Dat meldt de IGZ. 

Natuurlijk moet de zorg voor mensen met dementie aan de standaard kwaliteit voldoen. Net als alle andere zorginstellingen. Maar de zorg voor mensen met dementie die onbegrepen gedrag vertonen vraagt nog meer. Enkele jaren geleden zijn de 8 kernelementen ontwikkeld om zorgmedewerkers te helpen bij het verlenen van goede zorg voor mensen met dementie. In dit mini-tijdschrift staan deze 8 kernelementen beschreven. Een van de kernelementen is bijvoorbeeld dat de zorgmedewerker niet alleen de cliënt kent, maar ook zijn levensgeschiedenis. Dit helpt de zorgmedewerker namelijk in het begrijpen van het gedrag van de bewoner.

De inspectie kijkt bij haar bezoeken of er gewerkt wordt volgens deze kernelementen. De inspecteurs gebruiken hiervoor een nieuw hulpmiddel. Een belangrijk onderdeel van dit hulpmiddel is dat de inspecteurs een poosje in de huiskamer meekijken. Zij observeren hoe zorgverleners reageren op een bewoner, en andersom. 

Uit de inspectiebezoeken van vorig jaar bleek dat veel zorgmedewerkers de 8 kernelementen kennen. Maar nog niet alle kernelementen vormen de basis van de dagelijkse zorg. Daarom wil de inspectie met deze uitgave uitleggen wat de 8 kernelementen precies inhouden. Daarbij kunnen zorgmedewerkers goede voorbeelden met elkaar delen. Het wiel hoeft tenslotte niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Op 12 mei, de Dag van de Verpleging, valt bij zo’n 600 verpleeghuizen de uitgave op de mat.

©Nationale Zorggids