Normal_martin_van_rijn_staatssecretaris_vws_pvda

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid zet een volgende stap met persoonsvolgende bekostiging. Vanaf volgend jaar starten de regio's Zuid-Limburg (ouderenzorg) en Rotterdam (gehandicaptenzorg) een experiment met persoonsvolgende inkoop. Binnen dit experiment trekken zorgkantoren, zorgorganisaties, cliëntenvertegenwoordigers en het ministerie samen op. Dat meldt Rijksoverheid. 

Het experiment zorgt er voor dat mensen in die regio's meer vrijheid hebben om de zorg af te nemen bij de zorgorganisatie van hun eigen keuze en meer zeggenschap krijgen over de geleverde zorg. Zorgkantoren maken vooraf geen afspraken meer met zorgorganisaties waar en hoeveel zorg wordt afgenomen. Met de IGZ zijn goede afspraken gemaakt over de bewaking van de kwaliteit van zorg binnen het experiment. Mensen worden door het zorgkantoor, cliëntenorganisaties en zorgorganisaties beter voorgelicht en ondersteund bij het maken van hun keuzes en bij het vormgeven van het zorgarrangement dat het beste bij hun manier van leven past. Daarbij spelen ook onafhankelijke cliëntondersteuners een grote rol.

Persoonsvolgende bekostiging houdt in dat zorgorganisaties voor elke cliënt die voor hen kiest een vergoeding krijgen voor het leveren van zorg. Het geld volgt de keuze van de cliënt, niet andersom. Van Rijn kondigde het experiment aan in zijn Kamerbrief 'Waardig leven met zorg'. Waardig leven met zorg sluit aan bij eerdere plannen van Van Rijn, zoals 'Waardigheid en Trots’, de ‘Dementievriendelijke samenleving’ en de binnenkort uit te brengen Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg. Waardig leven met zorg richt zich op het wegnemen van drempels in de zorginkoop, de bekostiging en de verantwoording die verhinderen dat cliënten het leven kunnen leiden zoals zij dat wensen.

Het leveren van maatwerk en daarmee verbeteren van de kwaliteit van de zorg is vanaf diens aantreden een speerpunt van Van Rijn geweest. De Wet maatschappelijke ondersteuning is gericht op participatie en regelt hulp en ondersteuning van de gemeenten, toegesneden op de persoonlijke omstandigheden van mensen. Met het plan 'Waardig leven met zorg' introduceert Van Rijn het belang van persoonlijke omstandigheden ook in de Wet langdurige zorg.

©Nationale Zorggids