Normal_geld_medicijnen_medicatie

Minister Schippers wil met de vrijstelling van het eigen risico bepaalde keuzes in het zorgproces sturen. Hierover debatteerde de Tweede Kamer gisteren. Buiten hun eigen risico om moeten patiënten materialen of behandelingen goedkoop kunnen inkopen. Seniorenorganisatie Unie KBO vreest dat dit op lange termijn leidt tot hoge prijzen, waarmee de keuzevrijheid van de patiënt in gevaar komt. Dat meldt Unie KBO. 

De minister wil patiënten met de vrijstelling zo sturen dat zij bepaalde hulpmiddelen of therapieën, die in groot volume worden ingekocht door de zorgverzekeraar, gebruiken. Volgens Unie KBO brengt dit slechts voordelen voor de verzekeraar, maar niet voor de patiënt. Iedere patiënt is anders en ieder persoon heeft maatwerk nodig. Goede zorg, leidt tot sneller herstel. En juist dat bespaart kosten op lange termijn, want hoe langer patiënten medicatie, therapieën of hulpmiddelen nodig hebben, hoe hoger de zorgkosten worden.

Voor een grote groep patiënten, waaronder ouderen, betekent de vrijstelling van het eigen risico niets. “Veel mensen die langdurige zorg nodig hebben, hebben meerdere aandoeningen tegelijkertijd en dus veel behandelingen en medicijnen. Het eigen risico zijn zij jaarlijks hoe dan ook kwijt. Vrijstelling van eigen risico lijkt met name een sturingsinstrument voor zorgverzekeraars”, zegt Manon Vanderkaa, directeur van Unie KBO.

Standaard dieetpreparaten vallen als het aan Schippers ligt straks buiten het eigen risico. Deze preparaten, voedingsmiddelen met een andere samenstelling en vorm dan normale voeding (sondevoeding bijvoorbeeld), worden goedkoper omdat ze in groot volume worden ingekocht bij een beperkt aantal zorgaanbieders. Andere preparaten die wellicht beter werken, beter smaken of gemakkelijker in te nemen zijn, zijn dan niet beschikbaar binnen deze regeling. Dat terwijl een zieke patiënt juist de goede voeding nodig heeft om te herstellen en om op goed gewicht te blijven. De seniorenorganisatie stelt dat de gezondheidsvoordelen altijd zwaarder moeten wegen dan de financiële voordelen die vaak slechts van korte duur zijn.

©Nationale Zorggids