Normal_alzheimer_dementie

Na het krijgen van een hersenbloeding heeft een oudere een verhoogd risico op dementie. Dementie kan op korte of op lange termijn ontstaan. Het risicoprofiel echter, verschilt: dementie die binnen zes maanden na de hersenbloeding ontstaat heeft verband met ernst en de locatie van de bloeding. Op lange termijn is er een associatie met onder andere het opleidingsniveau of stemmingsklachten, zo blijkt uit een recent Amerikaans onderzoek. Dat meldt Medisch Contact.

738 Amerikaanse patiënten deden mee aan het onderzoek. Selectie vond plaats op basis van leeftijd en opnameperiode: de patiënten hadden een gemiddelde leeftijd van 74 jaar en waren tussen 2006 en 2013 na een hersenbloeding (een primair intracerebrale hersenbloeding) opgenomen in het ziekenhuis. Bij diverse evaluatiemomenten keken de onderzoekers onder andere naar de uitslagen van verschillende scans en medische dossiers. Ook maakten ze gebruik van een test waarbij de cognitieve toestand van de patiënt werd vastgesteld, de Telefonisch Interview Cognitieve Status-methode (TICS). De score die hieruit voortkwam, samen met een bepaalde code (ICD-9 code) uit het medisch dossier, kon de diagnose dementie vaststellen.

Uit het onderzoek bleek dat een op de vijf patiënten met een hersenbloeding binnen zes maanden een bepaalde vorm van dementie kreeg. Bij meer dan de helft van hen bleef de ziekte zich na die tijd verder ontwikkelen. Een opvallende uitkomst was het verschil in risciofactoren bij het ontstaan van dementie op korte en lange termijn. Dementie die zich binnen de eerste zes maanden manifesteerde kon gerelateerd worden aan de ernst van de hersenbloeding en de locatie van de bloeding. Dementie dat zich pas later ontwikkelde werd gekoppeld aan het opleidingsniveau, stemmingsklachten de wittestofziekte. 

Begin dit jaar stelde een onderzoeker van het VUmc vast dat patiënten met de ziekte van Alzheimer én kleine ‘microbloedingen’ op hun hersenscan hebben een hoger risico op het krijgen van een beroerte. Zij liet in haar onderzoek zien dat alzheimerpatiënten met microbloedingen in een van de hersenkwabben een hoger risico hebben op het krijgen van een beroerte (zowel herseninfarct als hersenbloeding) dan patiënten zonder microbloedingen. “Alhoewel dit verhoogde risico niet direct te vertalen is naar een individuele patiënt, geeft dit onderzoek wel aan dat alzheimerpatiënten met microbloedingen een kwetsbare groep vormen. Het is belangrijk dat we hier rekening mee houden bij het voorschrijven van bepaald medicatie zoals bloedverdunners. Daarnaast vinden wij het onverstandig om deze patiënten deel te laten nemen in onderzoek naar geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer,” aldus Benedictus.

© Nationale Zorggids