Normal_tandarts_mondzorg

Er moet meer aandacht besteed worden aan mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Om daarvoor te zorgen heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) partijen in de mondzorg gevraagd om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Schippers heeft dit plan vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit plan vormt een aanvulling op het eerder gestarte alliantie voor mondzorg bij ouderen in verpleeghuizen. Dit meldt Rijksoverheid.

In het plan van aanpak wordt systematisch onderzocht welke belemmeringen ouderen ervaren voor een goede mondgezondheid. Vervolgens wordt gekeken hoe deze weggenomen kunnen worden. Dat kan ook gelden voor financiële belemmeringen. Daarnaast wordt een speciale praktijkwijzer met advies over het ‘senior proof’ maken van mondzorgpraktijken mondzorg-breed geïmplementeerd. Het onderwerp mondzorg wordt geagendeerd bij alle relevante opleidingen in de eerste lijn met als doel opname van mondzorg in die opleidingen. De samenwerking met huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en apothekers wordt versterkt, onder andere door een multidisciplinaire richtlijn op te stellen. Daarnaast starten de partijen een nationale bewustwordingscampagne.
 
In het ‘Programma Mondzorg voor kwetsbare ouderen’ werken het ministerie van VWS, de mondzorgkoepels ANT, KNMT, NVM, ONT en NVIJ, patiëntenorganisaties Consumentenbond en NPCF en Zorgverzekeraars Nederland samen.
 
© Nationale Zorggids