Normal_koning__willem-alexander

Dinsdag is de Koning samen met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid een werkbezoek gebracht aan woonzorgboerderij de Reigershoeve in Heemskerk. Dit is een kleinschalig particulier initiatief dat permanente huisvesting en zorg biedt aan mensen met dementie. Tijdens het werkbezoek stond de samenwerking tussen de bewoner, zorgprofessional en mantelzorger centraal. Dit meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

In februari 2015 presenteerde staatssecretaris Van Rijn het kwaliteitsplan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’. Hierin beschrijft hij  de uitgangspunten voor betere zorg.
 
De Koning en de staatssecretaris spraken op de Reigershoeve met initiatiefnemers Henk en Dieneke Smit, vader en dochter en hadden zij ontmoetingen met bewoners en mantelzorgers. Kleinschaligheid, professionele zorg, ‘thuisgevoel’ en de betrokkenheid van mantelzorgers vormen de zorgvisie. Het complex biedt huisvesting aan maximaal 27 mensen, verdeeld over vier groepen. Iedereen heeft een eigen appartement en er is een gezamenlijke huiskamer. Waar mogelijk helpen de bewoners mee met de huishoudelijke activiteiten en is er dagbesteding. Iedere groep heeft 24 uur per dag een woonzorgbegeleider die gespecialiseerd is in intensieve verzorging van mensen met dementie. Wekelijks begeleiden een huisarts, geriater en psycholoog de bewoners en het personeel. Daarnaast zijn mantelzorgers als familieleden, vrienden, vrijwilligers en buurtbewoners dagelijks betrokken bij diverse activiteiten. Behalve permanente opvang is er ook dagbesteding voor mensen die nog thuis wonen. .
 
Ook was er een rondetafelgesprek over de toenemende complexiteit van de zorgvraag in verpleeghuizen met onder anderen het hoofd van het programma Ouderen van het Trimbos-instituut en prof.dr. J.P.H. Hamers, hoogleraar ouderenzorg van de Maastricht University. Onderwerpen als opleiding van de zorgmedewerkers, criteria voor de zorgkwaliteit en de werkwijze van de Reigershoeve ten opzichte van grote verpleeghuizen kwamen aan de orde.
 
© Nationale Zorggids