Normal_voeten_ouderen35345

Vilans en VeiligheidNL hebben een enquête opgesteld om meer duidelijkheid te krijgen omtrent vallen en valpreventie bij ouderen in hun thuissituatie. Met het invullen van drie korte vragen kan een zorgprofessional een bijdrage leveren aan het stimuleren van valpreventie bij thuiswonende ouderen. Dat meldt Vilans. 

Ouderen die vallen hebben regelmatig letsel. Daardoor verliezen ze tijdelijk of permanent hun zelfredzaamheid, bovendien vergroot de angst op herhaling. Een woning heeft aanpassingen nodig en ouderen zijn meer afhankelijk van zorg. In sommige gevallen moeten gevallen senioren elders wonen om zo te kunnen revalideren. Preventie kan veel leed voorkomen. Bewezen effectieve interventies worden vaak niet gebruikt door thuiswonende cliënten. Daar willen Vilans en VeiligheidNL iets aan doen.

Door de enquête in te vullen kunnen zorgprofessionals hun praktijkervaringen delen. Ook zijn Vilans en VeiligheidNL op zoek naar ervaringen en verhalen over cliënten met een verhoogd valrisico of ervaring met vallen. De organisaties willen in beeld brengen wat ouderen ervaren als zij vallen en wat valpreventie voor hen kan betekenen. Zorgprofessionals die een oudere met een verhoogd risico of met ervaring kennen, en zijn verhaal wil delen, kan dat mailen naar j.vandijkhuizen@vilans.nl.

Door: Redactie Nationale Zorggids