Normal_voeten_ouderen35345

Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is door de erkenningscommissie ouderenzorg erkend als een theoretisch goed onderbouwde interventie. VIO leert professionele zorgverleners en mantelzorgers van kwetsbare ouderen via videofeedback om te gaan met moeilijk te begrijpen gedrag. Oorzaken van het gedrag kunnen bij een dementie liggen, maar er kan ook sprake zijn van andere problematiek. Dat meldt Stichting Vilans.

VIO richt zich op het aanleren van communicatievaardigheden aan professionele zorgverleners en mantelzorgers. Doel is het beter om kunnen gaan met ouderen met gedrags- en/of stemmingsstoornissen. VIO geeft de zorgverleners inzicht in hoe hun eigen gedrag van invloed is op het gedrag en/of de stemming van de persoon met gedrags- en/of stemmingsstoornissen. Ook helpt VIO hen bij het inzicht krijgen in de gevolgen van het ziektebeeld van de cliënt voor het gedrag en/of de stemming. De interventie bestaat uit een aantal fases waarbij gebruik wordt gemaakt van video-opnames en videofeedback

Videobeelden van de interactie, oefenopdrachten en feedbacksessies, begeleid door een speciaal opgeleide VIO begeleider, vormen de stappen van de interventie. De professionele zorgverleners en mantelzorgers zien wat zij doen en zeggen, krijgen feedback daarop en oefenen wat goed gaat in de praktijk. Door dit leerproces ontstaat er stapsgewijs een verhoging van draagkracht, zelfvertrouwen en gevoel van competentie bij professionele zorgverleners en mantelzorgers. De kwaliteit van de zorgrelatie verbetert, de spanningen lopen minder op, er zijn minder escalaties in het gedrag van de oudere en de gedrags- en/of stemmingsstoornissen nemen af of worden door de zorgverlener(s) minder als belastend ervaren.

VIO draagt bij aan de vermindering van de belasting en de verhoging van de draagkracht van (teams van) zorgverlener(s) mantelzorgers door het hanteerbaar maken van de gedrags- en/of stemmingsstoornissen en het leren begrijpen waar het gedrag vandaan komt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids