Normal_bejaard_dementie_oud_handen_zorg_euthanasie_

De Regionale Toetsingscommissies hebben een arts berispt omdat zij euthanasie verleende aan een demente patiënte. De euthanasie zelf staat niet zozeer ter discussie, maar de wijze waarop wel. In de wilsverklaring van de vrouw stond dat ze euthanasie wilde wanneer zij daar zelf de tijd rijp voor achtte. De toetsingscommissie vraagt zich echter af of zij op het moment van euthanasie daadwerkelijk dood wilde. Ook overschreed de arts een grens door het slaapmiddel in de koffie te geven. Dat meldt Trouw.

De ernstig demente patiënte gaf in een eerder stadium aan niet naar een verpleeghuis te willen. Toen haar man haar toch naar een verpleeghuis bracht, werd ze angstig, boos en rusteloos. Na enkele weken stelde de verpleeghuisarts vast dat de vrouw ondraaglijk leed en wilsonbekwaam was. Echter zou haar wilsverklaring euthanasie rechtvaardigen. Volgens de toetsingscommissie handelde de arts niet juist, aangezien in de wilsverklaring van de patiënte niet specifiek stond dat zij euthanasie wilde krijgen als zij werd opgenomen in een verpleeghuis.

De toetsingscommissie vindt de bewoording van de patiënte in de wilsverklaring multi-interpretabel. ‘Wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht’ houdt in deze situatie geen rekening met eventuele wilsbekwaamheid. Vlak voordat de vrouw werd opgenomen had ze tegen haar huisarts gezegd nog niet dood te willen.

Toch ging de verpleeghuisarts zeven weken na opname over tot euthanasie. De vrouw kreeg twee doses slaapmiddel, de eerste in de koffie. De tweede dosis ging via een infuus, waarbij de vrouw zich leek terug te trekken toen deze werd ingebracht. Ook nadat het infuus was ingebracht maakte de vrouw bewegingen die leken op twijfel. De arts zette door en de vrouw overleed.

Allereerst vindt de commissie de wijze waarop de patiënte haar eerst dosis slaapmiddel kreeg onaanvaardbaar. Bovendien had ze moeten stoppen toen de vrouw terugtrekkende bewegingen begon te maken. Waar de arts wel goed handelde was het inzien van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Ook overlegde ze veelvuldig met haar collega-artsen.

Door: Redactie Nationale Zorggids