Normal_dementie_alzheimer_bejaard

Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien Nederlanders niet of slechts een beetje weten hoe ze mensen met dementie kunnen herkennen of helpen. En dit is wel nodig want steeds meer mensen krijgen dementie. Zeven op de tien mensen met dementie woont nog thuis. Uit onderzoek komt naar voren dat Nederlanders wel graag willen weten hoe zij deze mensen kunnen ondersteunen maar vaak niet weten hoe dat moet. De resultaten van de enquête zijn getest in de praktijk met een verborgen camera. Dat meldt Alzheimer Nederland.

De enquête is gehouden in het kader van het vijfjarige programma ‘Samen dementievriendelijk’ dat een half jaar geleden van start is gegaan. ‘Samen dementievriendelijk’ - een initiatief van Alzheimer Nederland, Deltaplan, PGGM en het ministerie van Volksgezondheid - heeft als doel mensen kennis en handvatten te bieden om in het dagelijkse leven dementie te herkennen en hier goed mee om te gaan. Momenteel leven namelijk 270.000 mensen in Nederland met dementie en dat aantal zal in de toekomst verdubbelen. Zeventig procent van alle mensen met dementie woont thuis en neemt actief deel aan de maatschappij. Iedereen krijgt er dus direct of indirect mee te maken.

De resultaten van de enquête zijn getest in de praktijk met een verborgen camera. Hoe reageren mensen op straat wanneer ze ogenschijnlijk geconfronteerd worden met iemand met dementie? Het straatonderzoek bevestigt de enquête: We willen mensen met dementie graag helpen, maar missen vaak nog de handvatten hoe dat op een goede manier te kunnen doen. Het filmpje met de reacties op straat is te vinden op de website van 'Samen dementievriendelijk'. 

Het programma richt zich vooral op het vergroten van kennis over hoe om te gaan met mensen met dementie bij het grote publiek én binnen bedrijven en organisaties. Het programma biedt (online) trainingen voor algemeen publiek, bedrijven in het vervoer, de detailhandel, gemeentes en voor mensen die actief zijn in het vrijwilligerswerk. Meer informatie over het volgen of aanvragen van een training is te vinden op www.samendementievriendelijk.nl. 

Door: Redactie Nationale Zorggids