Normal_maandoverzicht

Het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand hebben wij weer voor u verzameld! Lees het nu in ons nieuwste maandoverzicht. In januari gaf de overheid 100 miljoen euro extra voor verpleeghuizen, zijn de verloskamers in Amsterdamse ziekenhuizen overvol en waarschuwen artsen voor de toekomst van de spoedeisende hulp.


Geen plek voor zwangere vrouwen in Amsterdamse ziekenhuizen
De verloskunde-afdelingen in Amsterdamse ziekenhuizen zitten overvol. Als gevolg daarvan zijn de ziekenhuizen genoodzaakt honderden zwangere vrouwen per maand af te wijzen. Vrouwen uit Amsterdam moeten daardoor soms buiten Amsterdams grondgebied bevallen. Het probleem is dat zij dit niet willen, omdat hun kind dan niet in Amsterdam is geboren. Daarom wil het Amstelveense ziekenhuis Amstelland, waar veel Amsterdamse zwangeren naartoe worden verwezen, enkele verloskamers op Amsterdams grondgebied krijgen.

De Amsterdamse wethouder Zorg, Eric van der Burg, zegt wel wat te zien in het plan van het Amstelland ziekenhuis. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat echter weten dat het juridisch gezien niet mogelijk is om verloskamers op Amsterdams grondgebied te krijgen. Een verloskamer is officieel geen grondgebied en dat kan ook niet gewijzigd worden. De VNG zoekt naar een andere oplossing. In de nabije toekomst wil de vereniging een voorstel doen voor een nieuwe optie in de wet Algemene Regels Herindeling, waarbij rekening gehouden wordt met plaatsonafhankelijke dienstverlening. Dit doet de VNG pas als het voldoende signalen krijgt over een Amsterdamse kraamkamer op Amstelveens grondgebied.

In de tussentijd kaart wethouder Van der Burg het beddentekort aan bij de zorgverzekeraars.


100 miljoen extra voor verpleeghuizen
De Ministerraad ging medio januari akkoord met 100 miljoen euro extra voor verpleeghuizen. Met dat geld kunnen extra medewerkers worden aangenomen. Om extra geld te krijgen moet een verpleeghuis wel aan strikte voorwaarden voldoen en laten zien dat er geen geld wordt verspild aan te veel papierwerk, overhead of onnodig grote reserves op de bank.

Hugo Borst, Patiëntenfederatie Nederland en FNV reageren terughoudend. Hoewel ze blij zijn met het extra geld, denken ze allemaal dat het niet genoeg is. Brancheorganisatie ActiZ berekende onlangs wat er nodig is om het zorgmanifest van Borst en Carin Gaemers uit te voeren: hiervoor zouden 70.000 extra zorgmedewerkers en 1,5 tot 2 miljard euro nodig zijn.


Artsen waarschuwen voor toekomst spoedeisende hulp
SEH-artsen vrezen voor de plannen van de overheid om het aantal spoedeisende hulpafdelingen terug te brengen naar vijftig. Hiermee komt de kwaliteit van de Nederlandse spoedzorg in onmiddellijk gevaar. Dat blijkt uit onderzoek van SEH-arts Menno Gaakeer.

Het kabinet wil het aantal afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH) in de toekomst terugbrengen van 87 naar maximaal vijftig. Dat terwijl veel SEH’s nu al regelmatig kampen met overbelasting. Soms een paar keer per week, soms dagelijks. In 2012 werden op de 93 SEH’s in Nederland naar schatting 2.079.000 patiënten gezien, in 2015 was dit gedaald naar 1.951.000 patienten. Echter is er ondanks de daling van het aantal patiënten sprake van overmatige drukte op de SEH’s.

Lees meer over het gevaar dat de Nederlandse spoedzorg loopt in het interview dat de Nationale Zorggids had met Gaakeer en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Ties Eikendal.

Overig zorgnieuws

  • De ministerraad heeft er op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid mee ingestemd dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn ook bij de huisarts terechtkunnen voor een overtijdbehandeling met medicijnen.
  • Ruim 1 miljoen verzekerden zijn dit jaar overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van informatiecentrum voor de zorg Vektis. Het aantal overstappers lijkt dit jaar wat lager te liggen dan de voorgaande jaren.
  • Het nieuwe jeugdstelsel dat in 2015 in werking trad, werkt niet goed genoeg. Kinderen, jongeren en ouders die een beroep doen op jeugdhulp lopen aan tegen verschillende drempels. De meeste klachten gaan over onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeizaam hulp aanvragen en krijgen.
  • Hoewel het eigenlijk niet mag, bewaart één op de vijf huisartsen overgebleven medicijnen voor patiënten die de hoge zorgkosten niet kunnen betalen.
  • Patiënten met meervoudige problemen krijgen vaak niet de juiste zorg. Nederland telt zo’n twee honderd patiënten met een verstandelijke beperking in combinatie met ernstige psychische problemen die geen passende zorg ontvangen.
  • De Tweede Kamer praat deze maand over het verbod voor zorgverzekeraars om winst uit te keren. Het huidige verbod loopt per 1 januari 2018 af. Een merendeel van de Tweede Kamer is voor instandhouding van het verbod. Alleen de VVD is tegen. De kamer stemt op 31 januari over het wetsvoorstel.