Normal_rss_entry-84303

Het aantal meldingen van euthanasie is afgelopen jaar verder gestegen. In totaal overleden 6091 mensen door euthanasie, 557 meer vergeleken met het voorgaande jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van de regionale toetsingscommissies euthanasie.

In de meeste gevallen was kanker de oorzaak van het uitzichtloos en ondraaglijk lijden van patiënten. Ook hadden veel van de overledenen aandoeningen van het zenuwstelsel en hart- en vaataandoeningen. Daarnaast waren er meer patiënten die leden aan dementie, een psychiatrische aandoening of aan een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

In ongeveer tien van de euthanasiegevallen zou de arts niet op alle vlakken zorgvuldig hebben gehandeld. Een verzoek tot euthanasie mag pas worden ingewilligd als de arts ervan overtuigd is dat het verzoek van de patiënt vrijwillig en weloverwogen is en dat hij of zij uitzichtloos en ondraaglijk lijdt.

Door: ANP