Logo_fnv

De Groningse wethouder Zorg, Ton Schroor, is de fout ingegaan bij de invoer van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in 2015. Dit blijkt uit de beantwoording van het Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) dat FNV Zorg & Welzijn naar aanleiding van de invoering van de Wmo heeft gedaan, zo meldt FNV.

Maureen van der Pligt, bestuurder FNV, zegt hierover: “Uit de antwoorden van het Wob-verzoek blijkt dat er zoveel mis is gegaan. Zo is het volkomen onduidelijk of de keukentafelgesprekken, waarin de zorgbehoefte van mensen werd besproken, wel goed zijn gevoerd. Er is geen verslag gemaakt van deze gesprekken, terwijl dit verplicht is en het uiteindelijke besluit over hun eigen zorg is ook niet ter ondertekening aan de cliënten voorgelegd.”

Niet alleen uit de beantwoording van het Wob-verzoek blijken misstanden in het zorgbeleid van de wethouder, maar ook uit de meldingen die het FNV Zorgactiepunt de afgelopen maanden heeft ontvangen. Bij dit meldpunt zijn al meer dan honderd aanvragen voor nieuwe indicaties voor de huishoudelijke verzorging binnen gekomen. Hiervan zijn al zeventig aanvragen opnieuw behandeld en hebben al deze aanvragers ook daadwerkelijk uren zorg teruggekregen.

Van der Pligt vervolgt: “De FNV zet nu de gang naar de rechter in werking om deze misstanden te laten beoordelen en de wethouder te dwingen om zijn verantwoording te nemen en alle keukentafelgesprekken opnieuw en op de juiste wijze uit te voeren. Alle zorgbehoevende Groningers verdienen namelijk de zorg die hen toekomt. De bal ligt nu bij de wethouder. Hij kan deze rechtsgang tegenhouden, als hij uit zichzelf opnieuw begint. En als de wethouder zijn taken niet goed vervult dan moet de gemeenteraad hem tot de orde roepen. Het is tenslotte de taak van de gemeenteraad om de wethouder te controleren.”

Door: Redactie Nationale Zorggids