Normal_ouderenzorg345

De politiek wil fors extra investeren in de ouderenzorg. Daarbij moet ook geïnvesteerd worden in nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de wijken. Deze oproep doen de Rijksbouwmeester, de Raad voor Volksgezondheid (RVS) en Samenleving en andere initiatiefnemers van de ontwerpprijsvraag WHO CARES. Vandaag, 8 mei, maakt demissionair staatssecretaris Martin van Rijn de winnaars bekend van de eerste ronde van de prijsvraag. Dat meldt RVS. 

Mensen worden steeds ouder en willen en kunnen langer thuis wonen, maar daar is wel wat voor nodig, vinden de initiatiefnemers. Het wonen en de publieke ruimte in de wijken moeten toekomstbestendig worden gemaakt. Nederland is nu nog niet ingericht op de toenemende vergrijzing, waarbij mensen steeds langer –en steeds vaker alleen - zelfstandig wonen.

Veel woonwijken zijn ingericht op gezinnen. Bovendien nemen de verschillen in wensen en behoeften tussen oudere mensen toe. Ouderen willen meer keus hebben bij de wijze waarop zij leven, wonen en zorg ontvangen. Dat geldt zeker ook voor de inrichting van hun laatste levensfase. De vraag naar beschermd wonen, woon/zorgcombinaties en andere tussenvormen zal toenemen. Als we niets doen, zullen met name de kwetsbare ouderen het moeilijk krijgen, zal hun kwaliteit van leven achteruit gaan en zullen zij geïsoleerd raken. 

"Goede zorg begint bij een beter thuis", zegt Pauline Meurs, jurylid van WHO CARES en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. "Daarom moeten we meer werk maken van de kwaliteit van het wonen. Dat betekent dat we moeten investeren in passende huisvesting, toegankelijke buurten, zorg dichtbij huis en versterking van sociale verbanden."

De prijsvraag WHO CARES vraagt om innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. Dat leverde 174 inzendingen op. De twintig winnende teams van de eerste ronde worden op 8 mei om 17.00 uur bekendgemaakt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids