Normal_thuiszorg_bejaarde_oudere

Wie geen thuiszorg kan betalen door lage pensioeninkomsten, zou gebruik kunnen maken van een mogelijke thuiszorgverzekering. Door het afsluiten hiervan, kunnen deze mensen toch de benodigde thuiszorg bekostigen. Dit blijkt uit onderzoek van Netspar, dat onderzoek doet naar pensioenen en vergrijzing. Ongeveer de helft van de Nederlanders boven de 40 jaar ziet wel heil in het idee dat nu nog niet bestaat. Dit meldt Skipr. 

Een bepaalde groep ouderen heeft moeite met het betalen van thuiszorg. Door het afsluiten van zo’n hypothetische verzekering, zou ook deze groep gebruik kunnen blijven maken van thuiszorg. Uit het onderzoek van Netspar blijkt dat mensen zich met name voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging willen verzekeren. Gezelschap en persoonlijke begeleiding zou juist onderaan de lijst staan met dingen waarvoor men extra wil betalen. De meerderheid van de ondervraagden stelt dat verpleging en verzorging eigenlijk een taak van de overheid zou moeten zijn.

De ondervraagden denken dat de zorgkosten in de toekomst alleen maar zullen stijgen. Een deel van hen is daarom al aan het sparen voor hun oude dag. Een andere groep, vooral mensen met een laag inkomen, zijn daar niet toe in staat. Zij kunnen zich alleen beroepen op zorg dat vanuit de overheid wordt betaald. Voor thuiszorg moet de patiënt zelf een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van de gemeente waarin men woont, de leeftijd, iemands inkomen en de zorg die nodig is.

Door: Redactie Nationale Zorggids