Normal_patient_man_ouderen

De cliënten die meedoen aan de pilot Verzorgd Thuis lijken dankzij de nieuwe werkwijze gelukkiger. De gemeente Zoetermeer is vorig jaar een pilot gestart waarin zorg en hulp worden gecombineerd. Binnen het project voert één persoon de huishoudelijke taken en de persoonlijk verzorging uit. De gemeente werkt samen met twee zorgverzekeraars en zorgorganisatie Vierstroom. Dit meldt Binnenlands Bestuur op basis van een onlangs verschenen publicatie van Movisie.

De insteek van de pilot in Zoetermeer is dat de wensen en behoefte van de oudere cliënt met beperkte mobiliteit centraal staan en niet de regels en financieringsvormen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw).  Door deze verschillende financieringsvormen komen verschillende medewerkers bij cliënten thuis, waardoor zorg en hulp niet altijd gestroomlijnd is.

Door in te zetten op bredere thuiszorgondersteuning, gaat de gemeente voor meer kwaliteit en effect van de benodigde diensten. Zo kan het met hetzelfde geld meer bereiken én wordt de kwaliteit van de geleverde hulp en zorg beter. Uiteindelijk zijn dertig medewerkers bijgeschoold om cliënten de juiste zorg en hulp te kunnen verlenen. De wijkverpleegkundige houdt de regie. Doordat iedere cliënt één medewerker te zien krijgt, worden eventuele problemen eerder opgemerkt en is de vertrouwensrelatie tussen medewerker en cliënt sterker.

Cliënten die met de pilot meedoen lijken tot nu toe gelukkiger. Niet alleen is de planning voor hen logischer ingedeeld, ook is de hulp en zorg die zij krijgen een stuk overzichtelijker. Hoewel de medewerkers moeten wennen aan hun nieuwe takenpakket, gaat ook dit goed. Zorgverzekeraars hebben laten weten interesse te hebben in deze vernieuwende werkwijze. Want de kosten zijn lager, terwijl de kwaliteit omhoog gaat. In 2018 word bekeken wat er mogelijk is qua integrale financiering. 

Door: Redactie Nationale Zorggids