Normal_budget_geld_bezuinigingen35

FNV Zorg & Welzijn en ActiZ zijn verheug met het nieuws dat de overheid de komende jaren extra geld beschikbaar stelt voor de ouderenzorg. De FNV zegt zich altijd verzet te hebben tegen de bezuinigingen die in 2013 werden aangekondigd. Dat melden ActiZ en FNV.

Dankzij de acties en inzet van duizenden zorgmedewerkers was een groot deel van de bezuinigingen al teruggedraaid, aldus FNV. Met het extra geld kunnen nu eindelijk stappen gemaakt worden om de zorg weer menselijk te maken. Hiervoor wil de FNV graag concrete afspraken maken over een goede bezettingsnorm.

Bestuurder FNV Zorg en Welzijn Maureen van der Pligt: “Het is goed om te zien dat de politiek eindelijk inziet dat de bezuinigingen op de zorg niet goed waren voor de kwaliteit van de zorg en voor de werkdruk van het personeel. Dit extra geld was er nooit gekomen als al die duizenden zorgmedewerkers niet op waren gekomen voor zichzelf en hun cliënten door keer op keer de gevolgen van de bezuinigingen zichtbaar te maken. Maar met extra geld alleen zijn we er nog niet. De FNV wil dat het geld terecht komt bij meer handen aan het bed om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren.”

“Het is niet alleen een kwestie van geld”, zegt Jacqueline Joppe, vice-voorzitter van ActiZ. “We moeten ook slim kijken naar wat onze cliënten, de bewoners willen. Daarnaast moeten we anders, sneller gaan opleiden. We moeten ook kansen geven aan mensen met een lager opleidingsniveau. Deze groep medewerkers kan uitstekende dingen doen voor bewoners op het gebied van welbevinden en aandacht. Het is belangrijk dat er nu afspraken gemaakt worden voor meerjarige investeringen. Dit geeft het vertrouwen terug aan de sector om te investeren en mensen een vaste baan te kunnen bieden.”

Door: Redactie Nationale Zorggids