Normal_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

De kwetsbare oudere in Houten heeft een spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van haar pilot naar de netwerkzorg thuis bij ouderen in Houten. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuiswonen, maar hebben daarbij wel hulp nodig uit hun netwerk. Dit meldt de IGZ.

Het onderzoek van de Inspectie richtte zich op de samenwerking en samenhang in de netwerkzorg thuis. De inspectie keek daarbij hoe de netwerkzorg thuis aan kwetsbare ouderen was georganiseerd, evenals de behandeling, overdracht en ondersteuning thuis. Er is gesproken met twaalf patiënten die het afgelopen jaar kortdurend waren opgenomen in het Haltna Huis in Houten. Ook sprak de inspectie met elf mantelzorgers en 34 zorg- en hulpverleners uit het netwerk van deze patiënten.

De inspectie kreeg over het algemeen een positief beeld van de netwerkzorg thuis bij kwetsbare ouderen. De netwerkzorg thuis sluit aan bij de behoefte van de ouderen en zij hebben zo veel mogelijk zelf de regie over de zorg thuis. De mantelzorgers zijn wel kritischer over de netwerkzorg thuis dan de ouderen zelf. De inspectie zag ook dat sommige mantelzorgers zich (te) zwaar belast voelen. Het viel de inspectie op dat zorg- en hulpverleners in Houten graag met elkaar willen samenwerken. De praktische uitvoering van deze samenwerking is soms nog lastig.

De inspectie zag dat zorgcoördinatie en afstemming in het netwerk nog onvoldoende plaatsvindt. Hier is volgens de inspectie de meeste winst te behalen. De coördinatie in het netwerk kan bij de patiënt zelf liggen of bij iemand anders, maar het is vaak niet duidelijk afgesproken wie precies de coördinatie in het netwerk heeft.

Er is ook meer samenhang nodig tussen de zorg die geboden wordt en de mogelijkheden tot ondersteuning vanuit de gemeente. De inspectie ziet hier nu een grote afstand tussen. Zorgverleners zijn vaak onbekend met de ondersteuners in het netwerk. Ook weten zij vaak niet wat de gemeente kan bieden. Daarnaast bereikt de gemeente kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers zelf ook nog onvoldoende.

Door: Redactie Nationale Zorggids