Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

Terminale patiënten zouden vaker gebruik moeten kunnen maken van geestelijke verzorging tijdens hun laatste levensfase. In een onlangs verschenen rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kwam naar buiten dat aandacht voor de spirituele dimensie in het gedrang komt in het huidige beleid. Geestelijke verzorging zou niet alleen voor religieuze mensen zijn, maar kan iedereen troost bieden in de terminale fase. Dit meldt Trouw.

Artsen en verpleegkundigen zouden niet altijd de hulp inschakelen van een geestelijke verzorger, terwijl er in veel ziekenhuizen wel een team voor terminale zorg wordt ingezet. “Wij worden er pas bijgehaald als een patiënt in crisis verkeert”, zegt Hugo Vlug, voorzitter van de Vereniging van Geestelijke Verzorgers. Zelf is hij werkzaam in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Een oudere patiënt die uitbehandeld is in het ziekenhuis wordt naar huis gestuurd. Maar volgens Vlug zou er meer aandacht kunnen zijn voor deze persoon en zijn of haar wensen. “Ik had hem kunnen vragen: wat kunnen wij voor u doen?” Ook volgens demissionair staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van de diensten van een geestelijke verzorger.

Een reden hiervoor is dat de zorgverzekeraar slechts een deel van de kosten vergoedt. Wie een dominee, iman of humanist aan zijn bed krijgt om in het reine te komen met het naderende einde, krijgt de kosten vergoed via de Zorgverzekeringswet. De kosten worden niet vergoed als diezelfde geestelijke verzorger een stervende begeleidt in spiritualiteit of religie. De Tweede Kamer heeft er bij Van Rijn op aangedrongen om dit onderscheid in financiering beter te regelen. Tot op heden is de staatssecretaris daar nog niet in tegemoet gekomen.

Door: Redactie Nationale Zorggids