Normal_geld_briefjes_munten__-c_-euro_coins_and_banknotes

In de gemeente Tiel wordt per direct een onderzoek opgezet om zorgfraude op te sporen. Er zijn meerdere signalen binnen gekomen bij de gemeente die wijzen op fraude binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De Sociale Recherche Rivierenland is belast met het onderzoek. Dit meldt De Gelderlander.

De signalen die de gemeente ontvangen heeft, gaan over meerdere zorgaanbieders. Over de precieze details wil een woordvoerder niets zeggen. Toezicht op zorggeld is nog altijd lastig, omdat dit regionaal afgesproken moet worden. Voor 1 juli had daarvoor een voorstel van betrokken wethouders moeten komen, maar deze ontbreekt nog altijd. Hierdoor is het nog steeds moeilijk om toezicht te houden op het geld dat zorgaanbieders ontvangen en hoe zij dit gebruiken.

De Sociale Recherche wordt normaal ingezet om fraude met bijstandsuitkeringen te onderzoeken, maar zal nu ook dit onderzoek naar zorgfraude op zich nemen. In Nederland zijn maar weinig organisaties die zorgfraude onderzoeken en zij hadden geen tijd om per direct het onderzoek in Tiel te leiden. De recherche is daarom ingezet, ook omdat zij vaker onderzoek naar zorgfraude willen gaan doen. Het Kenniscentrum Naleving en Handhaving van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zal de leden van de recherche op de korte termijn daartoe gaan opleiden.

Door: Redactie Nationale Zorggids