Normal_vragenlijst

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadt het gemeenten aan om het wettelijk verplichte Wmo-cliëntervaringsonderzoek tóch uit te voeren. Zeven gemeenten weigeren het onderzoek in zijn huidige vorm uit te voeren, omdat ze het niet nuttig vinden. Door onderzoek te weigeren riskeren ze een aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid. Dat meldt Binnenlands Bestuur. 

Wie geen onderzoek doet of niet de verplichte vragenlijst gebruikt, kan hierop worden aangesproken. Indien een gemeente helemaal tekortschiet bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan een aanwijzingsprocedure verwachten. Deze procedure wordt opgestart zodat de kwaliteit van de uitvoering weer op niveau komt.

De vragenlijst, bestaande uit tien vragen, is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid en VNG. “Dit na lange discussie. Het gaat om een zo beperkt mogelijke lijst. Niet alle 388 gemeenten zal het naar de zin zijn, maar ze hebben de mogelijkheid die vragenlijst uit te breiden met eigen vragen en er op die manier een eigen invulling aan te geven”, aldus een VNG-woordvoerder.

Een eventuele aanpassing van de huidige lijst staat nog niet op de planning, mede omdat eerst duidelijk moet worden wat het daadwerkelijke nut is van de huidige vragenlijst. En daar moet een paar jaar overheen gaan, zegt VNG. Het ministerie heeft laten weten in ieder geval te willen kijken naar de bruikbaarheid en de relevantie, met name omdat mantelzorgers en cliënten die zijn afgewezen voor maatwerkvoorziening de lijst niet voorgelegd krijgen.

Door: Redactie Nationale Zorggids