Logo_logo_logo_nvve_jongeren

De NVVE Jongeren zijn verheugd met het bericht dat er nu een middel is dat kan helpen bij het beëindigen van het leven via de autonome route. Toch maken ze zich zorgen. Een middel dat zonder arts te verkrijgen is en zonder een toetsing, draagt niet bij aan de doelstellingen van de jongerenafdeling: het bespreekbaar maken van het levenseinde onder en door jongeren. Dat meldt NVVE Jongeren. 

Jongeren die een einde aan het leven willen maken, hebben die wens niet zonder reden. Een dood op jonge leeftijd is niet vanzelfsprekend. Toch komt het voor en moet zo'n wens, onder welke omstandigheden ook, serieus genomen worden. Praten, bespreekbaar maken, is daarbij essentieel. Enerzijds wordt daarmee recht gedaan aan de waardigheid van het individu, anderzijds is er een preventieve werking wat betreft de wens tot impulsieve levensbeëindiging.

Het beschikbaar stellen van een middel zoals de Coöperatie Laatste Wil bepleit, doet recht aan de waardigheid van het individu. Het is een middel voor mensen die geen gehoor vinden bij arts of geen steun vinden in de wet. Maar, zo stelt de NVVE Jongeren, een gesprek moet wel plaatsvinden. Aandacht, een luisterend oor en menselijk contact zijn essentieel in het proces van het zelfgekozen levenseinde.

"Wij zijn er niet op tegen dat er geen toetsing plaatsvindt", aldus Gerard Ekelmans, woordvoerder en medeoprichter van de NVVE Jongeren. "Wel zijn we er voorstander van dat er ondersteuning plaatsvindt. Dat er iemand is met wie wordt gesproken."

Door: Redactie Nationale Zorggids